Re-integratie tweede spoor

Re-integratie tweede spoor

Een werkgever moet op een bepaalde manier te werk gaan wanneer een werknemer langdurige tijd ziek is. Hoe dit in zijn werk gaat, staat beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter. Een werkgever moet in ieder geval tijdens de uitval een re-integratietraject opstarten en er moet een dossier bij worden gehouden. Hierin moet beschreven worden wat er gedaan is aan de re-integratie van een zieke werknemer. Dit is van belang, want het UWV Werkbedrijf wil een aantal vaste documenten in het dossier zien. Als er met het dossier kan worden aangetoond dat de werkgever genoeg heeft gedaan om een zieke werknemer te re-integreren en er zijn geen mogelijkheden bij de huidige werkgever, dan zal het UWV na twee jaar toestemming geven om het dienstverband te beëindigen. Vervolgens mag dan ook de loonbetaling worden gestopt. Een werknemer komt dan in aanmerking voor een WIA uitkering (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Re-integratie tweede spoor bij een andere werkgever

Wanneer werkhervatting binnen dezelfde of een andere functie in het eigen bedrijf niet kan (1e spoor), dan moet de werknemer samen met de werkgever op zoek gaan naar een andere werkgever. In kleinere organisatie is het vaak lastig om passend werk te vinden. De werkgever heeft de verplichting dat hij op zoek moet gaan naar een passende werkplek buiten zijn organisatie. Dit noemen ze ook wel 2e spoor re-integratie. Als de keuze gemaakt gaat worden om re-integratie tweede spoor in te zetten, dan moet dat door worden gegeven aan het UWV Werkbedrijf. De eis van het UWV is dat de werkgever eerst serieus gaat kijken naar de re-integratie binnen de eigen organisatie. Een werknemer moet ook zelf meekijken en actief mee zoeken naar een vergelijkbare functie bij een nieuwe werkgever als er geen re-integratie mogelijk is in de eigen organisatie.

Ziek en wat nu?

Als een werknemer ziek is, zijn er vaak weinig kansen binnen de eigen organisatie. Een werkgever is hoe dan ook verplicht om samen met de werknemer te kijken naar een geschikte oplossing. Het tweede spoor heeft verplichtingen voor een werkgever, maar ook voor de werknemer. Een werknemer dient hierbij pro actief op zoek te gaan naar een nieuwe werkplek. Andere partijen kunnen in worden geschakeld om mee te zoeken. Er kan daarvoor een re-integratiebureau worden ingeschakeld die dan kan helpen om te kijken welke opties er allemaal zijn. Dit bureau kan ondersteunen bij het eerste maar ook bij het tweede spoor. Het zou kunnen zijn dat re-integratie op de oude werkplek niet meer mogelijk is doordat bijvoorbeeld het soort werk waar de werknemer voor geschikt is niet meer bestaat. Er kan dan samen met een andere partij (een re-integratiebureau) gekeken worden naar andere oplossingen. Misschien komt de term outplacement je wel bekend voor. Het heeft hier veel van weg, maar het traject van de re-integratie spoor twee is toch iets anders. Een werknemer wordt hierbij wel begeleid in het in kaart brengen van zijn of haar capaciteiten. Er wordt ook bepaald welk werk het beste past bij de werknemer en er wordt samen gezocht naar ander werk. Een re-integratie tweede spoor kan alleen maar succesvol zijn wanneer de werknemer een actieve houding heeft. Iedereen zal actief betrokken moeten zijn bij het project en zich in moeten zetten om werk te vinden.

Bent u op zoek naar een re-integratiebureau?

Vraag dan gratis en vrijblijvend meer informatie aan. Wij zorgen ervoor dat uw aanvraag bij meerdere geschikte bureaus terecht komt en u op basis van de ontvangen informatie van de re-integratiebureaus een goede keuze kunt maken.