bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling is een belangrijk fiscaal instrument dat van toepassing is op familiebedrijven in Nederland. Het doel van deze regeling is om de continuïteit van familiebedrijven te waarborgen en erfbelasting of schenkbelasting te verminderen wanneer het bedrijf wordt overgedragen aan de volgende generatie. In dit artikel bespreken we wat de bedrijfsopvolgingsregeling inhoudt, hoe deze werkt en welke voordelen deze kan bieden voor familiebedrijven.

Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling?

De bedrijfsopvolgingsregeling, vaak afgekort als BOR, is een fiscale regeling die ervoor zorgt dat de overdracht van een familiebedrijf binnen de familie minder belast wordt met erfbelasting of schenkbelasting. Dit betekent dat wanneer een ondernemer besluit zijn of haar bedrijf aan een familielid over te dragen, de belastingdruk aanzienlijk wordt verminderd, wat de continuïteit van het bedrijf vergemakkelijkt.

Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling?

De bedrijfsopvolgingsregeling voorziet in een vrijstelling van erfbelasting en schenkbelasting op een deel van de waarde van het bedrijf. Dit deel wordt ook wel het “ondernemingsvermogen” genoemd. De hoogte van de vrijstelling varieert afhankelijk van de waarde van het ondernemingsvermogen en de relatie tussen de schenker of erflater en de verkrijger. In het algemeen geldt dat hoe groter het ondernemingsvermogen is en hoe nauwer de relatie tussen schenker/erflater en verkrijger, hoe hoger de vrijstelling kan zijn.

De voordelen van de bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling biedt verschillende voordelen voor familiebedrijven:

  1. Belastingbesparing: Een van de meest voor de hand liggende voordelen is de belastingbesparing. Door gebruik te maken van de BOR kunnen familiebedrijven aanzienlijke bedragen aan erfbelasting of schenkbelasting besparen.
  2. Continuïteit: De regeling helpt bij het behouden van de continuïteit van het bedrijf door het voor de opvolgende generatie aantrekkelijker te maken om het bedrijf voort te zetten. Dit draagt bij aan het behoud van werkgelegenheid en de economische stabiliteit.
  3. Voortzetten van familieondernemingen: De BOR moedigt familieleden aan om betrokken te blijven bij het familiebedrijf, waardoor de traditie en expertise binnen de onderneming behouden blijven.
  4. Voorkomen van gedwongen verkoop: Zonder de bedrijfsopvolgingsregeling zouden sommige familiebedrijven gedwongen kunnen worden om activa te verkopen om de erfbelasting te betalen. Met de BOR kunnen ze de bedrijfsactiviteiten voortzetten zonder grote financiële druk.

Conclusie

De bedrijfsopvolgingsregeling is een waardevol instrument voor familiebedrijven in Nederland. Het biedt mogelijkheden voor belastingbesparing en helpt bij het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf bij overdracht aan de volgende generatie. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de BOR aan specifieke voorwaarden en regels is onderworpen, dus het is verstandig om professioneel advies in te winnen als je overweegt om gebruik te maken van deze regeling. Voor veel familiebedrijven kan de bedrijfsopvolgingsregeling echter een belangrijke rol spelen bij het veiligstellen van de toekomst van het bedrijf en het behouden van familiewaarden en tradities.

Door Max