Posts met de tag ‘bemiddeling’

Bemiddeling in Gemeenschappen

Wat is bemiddeling precies? Bemiddeling, zoals gedefinieerd door de commissie voor alternatieve geschillenbeslechting van het Hooggerechtshof : “Een vrijwillig proces om je te helpen geschillen op te lossen. Bemiddeling is een informeel proces waarbij een bemiddelaar mensen met een geschil helpt om tot een akkoord te komen. Het bemiddelingsproces identificeert belangrijke kwesties, verduidelijkt misverstanden, verkent […]