Wat is bemiddeling precies? Bemiddeling, zoals gedefinieerd door de commissie voor alternatieve geschillenbeslechting van het Hooggerechtshof : “Een vrijwillig proces om je te helpen geschillen op te lossen. Bemiddeling is een informeel proces waarbij een bemiddelaar mensen met een geschil helpt om tot een akkoord te komen. Het bemiddelingsproces identificeert belangrijke kwesties, verduidelijkt misverstanden, verkent oplossingen en onderhandelt over een schikking.”

Bemiddeling kan op elk moment tijdens, voor en na een rechtszaak worden ingezet, hoewel de meerderheid van de bemiddelingen plaatsvinden voorafgaand aan een rechtszaak. Bemiddeling stelt de partijen in staat om in hun geschil tot een akkoord te komen in plaats van het aan een derde partij, zoals een rechter, voor te leggen.

Je bemiddelt waarschijnlijk elke dag en beseft het niet. Je bemiddelt wanneer een collega naar je toe komt met een klacht over een andere collega en je speelt de advocaat van de duivel of helpt hen de andere kant van het verhaal te laten zien, of wanneer je echtgeno(o)t(e) en kind het niet eens kunnen worden over waar uit eten te gaan. Bemiddeling gaat over het helpen van mensen om tot een oplossing te komen. Denk aan het bouwen van een brug. Bemiddeling kan worden gebruikt om een geschil op te lossen tussen leden van een vereniging van huiseigenaren, tussen een ziekenhuis en een patiënt, een bedrijf en een werknemer, of vele andere situaties.

Maatschappelijke bemiddelingscentra zijn een geweldige bron van gemeenschapszin voor zowel de gemeenschappen waarin zij actief zijn als voor de mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor de organisatie en zijn een van de manieren waarop bemiddeling wordt gebruikt. Deze centra bieden goedkope of soms een gratis bemiddelingsoplossing of -dienst aan. Maatschappelijke bemiddelingscentra zijn meestal non-profitorganisaties waar professionele of gemeenschapsopgeleide mensen hun tijd aanbieden aan de organisatie om te bemiddelen bij geschillen.

Naast de bemiddelingsdiensten aan partijen die op zoek zijn naar een oplossing, bieden deze centra vaak ook educatieve mogelijkheden voor de gemeenschap. Deze mogelijkheden kunnen komen in de vorm van een lunch in de vorm van lessen of bemiddelingstraining om vrijwilligers uit de gemeenschap op te leiden tot bemiddelaars.

Door Max