De zorgen in de Kamer over de Wet Werk en Zekerheid nemen toe nu er steeds meer signalen zijn dat de wet niet het bedoelde effect sorteert, namelijk het terugdringen van flexcontracten en aanjagen van vaste contracten. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs diverse politieke partijen in de Kamer.

“Het is lastig te zeggen hoe groot de problemen precies zijn, maar vooral midden- en kleinbedrijven lijken schuw te worden om mensen nog aan te nemen vanwege de strengere ontslagregels. Dat is juist het tegenovergestelde van wat deze wet moet bereiken”, zegt VVD-Kamerlid Bas van ’t Wout.

“De doelstelling van de Wet Werk en Zekerheid, dat ontslag sneller, goedkoper en eerlijker wordt, lijkt niet helemaal gehaald te worden”, merkt ook PvdA’er Roos Vermeij op.

De intentie van de wet wordt volgens de PvdA-politica wel door iedereen ondersteund, namelijk dat niet iedereen in een “armzalig flexcontractje” wordt gehouden. “We willen vaste banen. Niet op een ingewikkelde manier dat je er nooit meer vanaf komt, maar wel dat werknemers erop kunnen vertrouwen dat ze zekerheid hebben”, aldus Vermeij.

De coalitiepartijen waren woensdag samen met het CDA, de SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie in de Tweede Kamer aanwezig bij een rondetafelgesprek over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) waar zij zich lieten bijpraten door experts en ervaringsdeskundigen.

Er kwam vooral veel kritiek op het vernieuwde ontslagrecht en op de flexwet die de positie van tijdelijke werknemers moet versterken.

Dit bericht verscheen eerder op Nu.nl

Door Redactie