stress op de werkvloer

Je hebt misschien wel eens gehoord van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, maar heb je enig idee wat dit is? Bij de vaststellingsovereenkomst gaat het over een overeenkomst waarbij alle partijen afspraken maken over de oplossing van een geschil of een andere onzekere situatie. Deze overeenkomst kan worden afgesloten bij verschillende soorten geschillen, maar wordt met name ingezet bij ontslagzaken. Veel werknemers en werkgevers zien op tegen een gerechtelijke procedure. Bij een beëindigingsovereenkomst kunt u ook aanspraak maken op een WW-uitkering, maar dan moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
onderhandeling vaststellingsovereenkomst

 • Het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient genomen te zijn door werkgever;
 • De voor werkgever geldende opzegtermijn moet in acht worden genomen;
 • Het ontslag moet werknemer niet verwijtbaar zijn.

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Als er een vaststellingsovereenkomst op wordt gesteld, dan moet daarin in ieder geval de datum van het ontslag worden vermeld. Er kan ook gesproken worden over een ontslagvergoeding of bijvoorbeeld de vrijstelling van werk.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Als de werkgever en de werknemer het eens zijn over het ontslag, moeten alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Een andere naam voor een vaststellingsovereenkomst is ook wel een beëindigingsovereenkomst. Als alles schriftelijk is vastgelegd, dan heeft de werknemer nog twee weken bedenktijd. Binnen deze periode mag de werknemer besluiten om af te zien van de vaststellingsovereenkomst. Als dat zo is, dan moet ook dit schriftelijk in worden gediend bij de werkgever. Wat staat er in de vaststellingsovereenkomst? Om een goede vaststellingsovereenkomst op te stellen is het van belang om te weten wat er allemaal in moet staan. Dit hebben we voor je op een rijtje gezet. In de vaststellingsovereenkomst staan de volgende punten:

 • Naam en adres van je werkgever.
 • Je naam en je eigen adres.
 • Dat je binnen twee weken alsnog mag besluiten dat je afziet van de overeenkomst (als dit niet in de vaststellingsovereenkomst staat, dan heb je een bedenktijd van drie weken).
 • Wie het dienstverband wil beëindigen en waarom (ook bij onderling overleg: in onderling overleg is besloten om het dienstverband van…).
 • Er moet in vermeld staan dat er geen dringende reden is voor het ontslag.
 • Er moet in vermeld staan dat het gaat om het beëindigen met wederzijds goedvinden.
 • De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.
 • Er moet in vermeld zijn wanneer de werkgever een eindafrekening maakt.
 • De datum en de plaats waarop de werknemer en de werkgever de overeenkomst ondertekend hebben.

Bovenstaand zijn verplichte onderdelen van de vaststellingsovereenkomst, maar er zijn ook andere onderdelen die er in vermeld kunnen worden, zoals hoe hoog de eventuele financiële vergoeding is, of je eerder mag stoppen of dat je tot de laatste dagen door blijft werken, of je je vakantiedagen op gaat nemen of dat deze uit worden betaald, wat er gaat gebeuren met je pensioen, hoe en wanneer je afscheid neemt, hoe je een positief getuigschrift krijgt, wanneer je spullen in moet leveren, welk recht er geldig is voor de vaststellingsovereenkomst, etc. Het is belangrijk dat alle zaken voor de vaststellingsovereenkomst goed overeen worden gekomen en schriftelijk vast worden gelegd. Bij twijfel is het altijd raadzaam dat je er iemand naar laat kijken die er verstand van heeft en jou als werknemer bij kan staan.

Door Redactie